De huiskrekel


Hoe kom ik eraan?

De huiskrekel komt van nature voor in Zuid-Azi. Hier vervult hij een nuttige functie als opruimer in de natuur. Hij leeft daar voornamelijk van rottend plantaardig en dierlijk materiaal.

 

In Nederland leeft de huiskrekel voornamelijk binnenshuis, maar in warme zomermaanden verblijven ze ook buiten in hoge begroeiing en op vuilstortplaatsen. De huiskrekel kan op talloze manieren in uw woning komen; als "lifter" in het openhaard hout, in een plant, of uit eigen beweging, etc.

 

Leefwijze

In Nederland komen deze alleseters veelal voor in de glastuinbouw. Maar ook in bakkerijen, restaurants, kantoorgebouwen en andere centraal verwarmde gebouwen. Hier houden ze zich vooral s winters schuil, omdat ze afhankelijk zijn van warmte om te kunnen overleven. Daardoor vind je ze in die periode voornamelijk bij warmtebronnen als; ovens, koelkasten, geisers, boilers en doorvoeropeningen van heet waterleidingen.
Als de temperatuur en luchtvochtigheid geschikt zijn, kunnen ze zich zelfs vliegend verplaatsen.
Huiskrekels zijn lichtschuw en houden zich dan ook schuil in naden en kieren dichtbij of in de warmtebronnen, met name s nachts komen ze tevoorschijn op zoek naar voedsel en zijn het de mannetjes die het hinderlijk gesjirp veroorzaken.

 

Ontwikkeling

De ontwikkeling van huiskrekels gaat razend snel, het vrouwtje legt 70 tot 80 eitjes per dag! Afhankelijk van de temperatuur komen de eitjes uit tussen de 8 12 weken. De eitjes worden d.m.v. een legboor in muurspleten, losse grond of in vuilnishopen gedeponeerd. Als de kleine huiskrekels uitkomen zijn ze 2 mm en lijken ze al op hun ouders. Echter zijn ze nog niet in het bezit van de vleugels. Na 3 5 vervellingen krijgen ze hun vleugels en zijn de mannetjes in staat om te sjirpen. Na 7 11 vervellingen zijn de exemplaren volwassen.

 

Wering en bestrijding

Een geschikte plek voor de krekels is een plek met schuilplaatsen, voedsel en een goede temperatuur. Aan de eerste factor kunnen we meestal weinig veranderen. De andere factoren zijn per geval wel goed aan te pakken. Zo kunnen etensresten en keukenafval in gesloten vuilnisemmers worden bewaard of buiten worden neergezet. Voedsel kan men bij voorkeur in de koelkast bewaren of in de daarvoor afgesloten bussen.

 

Als de huiskrekels voorkomen in een bepaald product of voorwerp waar ze zich concentreren, kan dit voorwerp in een ruimte worden geplaatst waar de temperatuur teruggebracht wordt tot het vriespunt. De cyclus kan door de lage temperatuur worden doorbroken. Wel dient er dan een nabehandeling plaats te vinden met een bestrijdingsmiddel om de eitjes, die later uitkomen, te vernietigen.

 

Om de huiskrekels te bestijden is het noodzakelijk om er zeker van te zijn dat alle exemplaren worden gedood. Hiervoor dienen alle schuilplaatsen te worden behandeld met een bestrijdingsmiddel en wordt deze behandeling na 8 weken herhaald. Tot slot wordt 4 maanden later een inspectieronde gedaan om na te gaan of alle exemplaren zijn gedood.

 

Deskundige hulp

Loopt het werkelijk de spuigaten uit en vormen de vliegen een ware plaag? Vraag dan een vakman om in te grijpen. Sommige middelen zijn zeer effectief, maar mogen alleen worden gebruikt door deskundigen die in het bezit zijn van een bewijs van deskundigheid.

 

Een deskundig ongediertebestrijder herkent u aan het NVO-logo. Dit logo betekent dat de betreffende onderneming is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Ongediertebestrijdingsbedrijven, een organisatie die al meer dan 25 jaar staat voor service, kwaliteit en ,waar mogelijk, het gebruik van milieuvriendelijke producten. Zij bestrijden die hinderlijke vliegen, maar ook andere plaagdieren voor u met middelen die zijn toegelaten en die het milieu zo weinig mogelijk belasten.

De grote en kleine wasmot

De wasmotten zijn vlinders. Hun larven verteren was. Beide vlinders zijn grijsbruin. Gezonde volkeren rekenen met deze motten af. De vlinders en ruspen kunnen gedood worden door te zwavelen. De schorpioenspin, in kast voorkomend als nuttig insekt, verdelgt de eitjes van deze motten.

grote wasmot (volwassen)

kleine wasmotlarveFruitvliegjes

(Drosophila spp.)

Algemeen:
Fruitvliegen komen over heel de wereld voor. Alleen al in Nederland en Belgi komen ca. 25 soorten voor. De fruitvlieg heeft een lengte van 3-4mm en de kleur is geelbruin tot zwart afhankelijk van de soort. Ze komen vaak voor in bierbrouwerijen, restaurants, cafs en winkels die groente en fruit verkopen.

Leefwijze:
Fruitvliegen ondergaan een volkomen gedaanteverwisseling (metamorfose). Dat wil zeggen dat deze insecten 4 levensstadia doorlopen tijdens hun ontwikkeling tot volwassen vlieg nl. ei, larve, pop en imago (volwassen insect). Het wijfje van de fruitvlieg legt 400 - 900 eitjes in gistend of rottend materiaal.
Bijvoorbeeld aangetast fruit of groente, zure melk en schimmels. Na 1 dag komen de eitjes uit. Het larve stadium duurt ongeveer 1 week en het popstadium 2 tot 4 dagen. Van ei tot volwassen insect duurt de ontwikkeling ongeveer 8 tot 11 dagen. Een volwassen insect kan 2 maanden oud worden.

Schade:
Fruitvliegen kunnen zeer hinderlijk zijn en verontreinigen fruit -en groente producten. Gaaf fruit wordt niet aangetast, wel aangesneden of beschadigd fruit.

Wering:
Om de overlast door fruitvliegen te voorkomen kunnen de volgende maatregelen worden genomen.