Dekkaters

Meestal staan bij het fokken van katten de moederpoes en de kittens volop in de belangstelling. De dekkater blijft onzichtbaar op de achtergrond. En dat terwijl deze katers het lang niet altijd goed hebben.

Aparte huisvesting
Omdat het niet altijd even makkelijk is een niet-gecastreerde kater binnenshuis en in een groep te houden, omdat hij bijvoorbeeld sproeit, brengen veel fokkers hun dekkater onder in een dekkaterveblijf. Dit is een (meestal niet al te grote) kamer, zolder of schuur speciaal ingericht voor de kater. Ze hebben soms ook een buitenrennetje. Soms wordt aangegeven dat een dekkaterverblijf alleen wordt gebruikt tijdens het bezoek van de poes, maar in veel gevallen verblijft het dier hier zijn hele dekkaterbestaan.

Regels
In het welzijnsreglement van de Nederlandse Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van Katten Felikat  is een tweetal regels opgenomen waar een dekkaterverblijf aan moet voldoen. Zo dient de dekkater te beschikken over een binnen- met, zo mogelijk, een buitenverblijf dat aan de kattenhuisvestingsnormen voldoet krachtens artikel 39 van het Huishoudelijk Regelement en dient de dekruimte te beschikken over voldoende vluchtruimte voor de kater. Een goede gezondheid van de kater is natuurlijk ook belangrijk. Daarom worden er verschillende tests gedaan om te kijken of de kat gezond is. Zonder deze tests wordt er door de meeste kattenverenigingen geen stamboom aan de kittens gegeven.

Het welzijn van de dekkater
Bij het houden van een dekkater wordt meestal te weinig rekening gehouden met twee belangrijke dingen, namelijk aandacht en ruimte. De meeste dekkaters zijn, zoals de meeste kittens, geboren en opgegroeid in een woonkamer tot zeer sociale dieren. Des te schrijnender dat deze katten daarna alleen worden opgesloten in een kamertje. Door een kat op deze manier te huisvesten, krijgt hij veel te weinig aandacht. De eigenaar zal wel regelmatig langskomen, maar de kater zal niet zoveel aandacht krijgen als wanneer hij binnenshuis zou wonen.

Omdat een kat van nature een roofdier is, heeft hij de nodige beweging nodig. Dat aan deze behoefte niet kan worden voldaan in de kleine ruimte waarin dekkaters over het algemeen zitten, spreekt voor zich.

De ex-dekkater
Als de kater niet meer nodig is als dekkater, wordt hij gecastreerd en meestal herplaatst. Vaak past een dekkater niet in een groep met andere katten omdat hij zo lang alleen heeft gezeten, dus doet de eigenaar de kater maar weg. Soms belanden deze katers zelfs in het asiel.

Het betere leven
Natuurlijk zijn er ook fokkers die hun dekkaters (een gedeelte van de dag) vrij rond laten lopen, al dan niet met een sproeibroekje aan. Hierdoor krijgt de kater al een hoop meer aandacht en tevens wordt aan zijn behoefte aan bewegingsruimte tegemoet gekomen. Ook zijn er fokkers die hun kater een paar keer laat dekken, deze dan castreren en hem dan een leventje als ‘huiskat' gunnen in eigen huis.

Wil je er van verzekerd zijn dat je kitten uit een goed nest komt, informeer dan niet alleen naar de moeder, maar naar beide ouders van je nieuwe huisgenootje!